Poštovani klijenti,

 

investicijsko društvo Abacus Brokeri d.d., Petrova 88, 10000 Zagreb, prestalo je obavljati investicijske djelatnosti, na vlastiti zahtjev, a po Rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 26. lipnja 2012. godine, Klasa UP/I-451-04/12-02/4.

Sukladno Rješenju, izvršiti ćemo i brisanje investicijskih usluga i djelatnosti iz registra Trgovačkog suda, te promjenu imena tvrtke.

Radi što kvalitetnije podrške našim dosadašnjim klijentima, a sve u cilju pružanja usluga obavještavanja i nakon prestanka našeg rada, Abacus Brokeri će pružati helpdesk podršku svojim klijentima putem tvrtke RS Synergia d.o.o. Zaprešić, sa kojom je i sklopljen Ugovor o obavljanju poslova korisničke podrške klijentima društva Abacus Brokeri, sa svrhom informiranja klijenata kojima Društvo nije uspjelo izvršiti isplatu sredstava, kako i po drugim pitanjima vezanih uz izvještavanje klijenata. Podrška će se pružati sve dok za to bude potrebe. Putem podrške ćete moći dobiti sve informacije vezane uz Vaš status u investicijskom društvu Abacus Brokeri.

Kontaktni podaci za korisničku podršku su slijedeći:

e-mail: abacus@rs-synergia.hr

Ovim putem se još jednom zahvaljujemo svim klijentima na strpljenju uslijed zastoja u isplatama novčanih sredstava, kao i na pruženoj podršci.

Zahvaljujemo i svim našim bivšim djelatnicima koji su bez ijedne iznimke ostali u radnom odnosu i po nekoliko mjeseci nakon privremene suspenzije Društva i ispunjavali sve svoje obveze u prvom redu prema klijentima društva, unatoč saznanju da će gašenje Abacus Brokera, pa i njihovih radnih mjesta, u skoroj budućnosti biti nužnost.

Vaši
Abacus Brokeri